Menu

28-03-2006
“Versoepeling ontslagrecht uitgekauwde sluitspier”

MHP-voorzitter Ad Verhoeven maakt nimmer van zijn hart een moordkuil. Tijdens de persconferentie van de drie vakcentrales, FNV, CNV en MHP op woensdag 28 maart in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, noemde hij de kwestie van het ontslagrecht een ‘uitgekauwde sluitspier’. Dit tot de nodige hilariteit onder de vele journalisten.

De persconferentie was belegd om het zogenaamde ‘7-punten-plan’ van de vakbeweging te presenteren. Dit plan is de inzet van de vakbeweging voor de vermoedelijke participatietop met werkgevers en kabinet in de loop van het voorjaar. Bekend is dat werkgevers van meet af aan erop aandringen dat ook versoepeling van het ontslagrecht tijdens dit topoverleg aan de orde dient te komen. De vakbeweging daarentegen verzet zich daartegen. “Wie piekeren er niet over om het ontslagrecht op de agenda van de participatietop te plaatsen”, aldus Verhoeven. “Bij deze top gaat het om werk. Anders gezegd: hoe krijgen we mensen in de bedrijven en niet over de vraag op welke manier ze gemakkelijk kunnen worden geloosd.” Hierin werd hij bijgevallen door FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Verhoeven voegde er nog aan toe dat in het Regeerakkoord met geen woord wordt gerept over mogelijke versoepeling van het ontslagrecht. “Ook in de programma’s van de coalitiepartijen wordt hier niet voor gepleit.”

Vervolgens betoogde hij dat de Nederlandse economie er momenteel goed voor staat. Dit is volgens hem mede te danken aan de inspanningen van de vakbeweging om de loonontwikkeling niet uit de hand te laten lopen. “Onze doelstelling voor de (nabije) toekomst is: behoud van de welvaart en een verdere economische groei. Dat kan door meer investeringen, waardoor de arbeidsproductiviteit zal toenemen.”

Volgens Verhoeven moet het uitgangspunt van overheid en sociale partners zijn dat iedereen die kan werken ook moet werken. “De arbeidsparticipatie moet stijgen naar 80%. Dat betekent 500.000 banen erbij in de komende drie jaar.”

Ook brak hij een lans voor wat wel wordt genoemd de ‘trek in de schoorsteen’. Daarmee doelde hij op een meer effectieve doorstroming van banen in ondernemingen naar beter gekwalificeerd werk. Ook bepleitte hij aanvullende maatregelen voor verbetering van de positie van hoger opgeleide allochtonen. “Deze mensen presteren door de bank genomen uitstekend. Maar zij mogen bij het aannemingsbeleid niet de dupe worden van discriminatie. Helaas is daar in een aantal gevallen nog steeds sprake van.”


 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws