Menu
Versoepelingen welkom, maar houd werkvloer veilig

Het kabinet heeft aangekondigd dat Nederland in drie stappen weer open gaat. Per 25 februari zullen de meeste coronaverplichtingen zijn opgeheven. Een reeks van adviezen blijft voorlopig van toepassing. Het thuiswerkadvies is per direct versoepeld: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Voor de VCP zijn veiligheid op de werkvloer en de herbezinning op de middellange termijnaanpak van belang. Met deze nieuwe fase lijkt de invoering van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer van de baan. De VCP was zeer kritisch op het wetsvoorstel.

Veiligheid op de werkvloer

“Het blijft belangrijk dat de veiligheid op de werkvloer in acht wordt genomen. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor veilige arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Juist nu meer mensen weer naar kantoor gaan, is het verstandig om rekening te houden met de adviezen, zoals: houd afstand, draag een mondkapje waar nodig en zorg voor voldoende frisse lucht. Een actuele RI&E heeft ook aandacht in verband met besmettingsgevaar, want het Coronavirus is niet weg. Bescherm (kwetsbare) collega’s: blijf bij klachten thuis en doe een (zelf)test”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Psychologische gevolgen

Voor werkgevers is ook belangrijk is om rekening te houden met de psychologische gevolgen van weer naar het werk gaan. Voor de ene werknemer is het fijn, de ander vindt het eng. Het is daarom belangrijk dat werkgevers hun werknemers de tijd geven weer te wennen aan vaker naar kantoor gaan. Ook is het belangrijk dat ze oog hebben voor kwetsbaren, van welke leeftijd dan ook. Zorg dat er voor iedereen veilig gewerkt kan worden.

Herbezinning

Belangrijker dan de versoepelingen op korte termijn is dat het kabinet komt met een gedegen beleid op de middellange termijn. Vorig jaar heeft de VCP een oproep gedaan tot een moment van herbezinning, na anderhalf jaar crisisaanpak. Samen met de andere sociale partners hebben we het vorige kabinet opgeroepen te komen met een coronaplan met perspectief. Wij hopen binnenkort met het kabinet in gesprek te kunnen over de contouren van zo’n aanpak. Bijvoorbeeld de capaciteit in de zorg en epidemische paraatheid moeten voor de toekomst op orde zijn. Corona blijft onder ons en we moeten toe naar een situatie waarin we samen verder kunnen.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws