Menu

Generiek fiscaal beleid heeft weinig effect op arbeidsparticipatie. Dat is de belangrijkste conclusie in een onlangs uitgebrachte CPB-publicatie. De VCP vindt dit een eenzijdige insteek en pleit voor een bredere benadering als het gaat om fiscaal beleid.

In de publicatie van het CPB is verder opgemerkt dat generiek beleid onvoldoende rekening houdt met de grote diversiteit in reacties op wijzigingen in fiscale prikkels. Daarnaast blijkt volgens het CPB dat financiële prikkels vooral effect hebben op de keuze om al dan niet te werken en veel minder op de keuze voor het aantal te werken uren per week. Fiscale prikkels om meer te gaan werken zijn wel effectief voor moeders met jonge kinderen. Daarbij is opgemerkt dat de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren al flink is gestegen. Dit maakt het ook moeilijk om de participatie verder te verhogen.

Bij generiek fiscaal beleid gaat het volgens de VCP om meer dan alleen arbeidsparticipatie. De VCP is al geruime tijd juist voorstander van meer generieke fiscale lastenverlichtingen omdat de lasten afgelopen jaren zijn verzwaard. De marginale WIG is sinds de crisis fors opgelopen. De middeninkomens hebben het daarbij flink moeten ontgelden, waardoor hun besteedbaar inkomen is afgenomen. Een meer generieke lastenverlichting in de loonbelasting is een goed instrument om het evenwicht weer te herstellen. De VCP zal rondom de discussie over het nieuwe belastingstelsel dan ook aandacht blijven vragen voor een brede benadering en blijven pleiten voor een evenwichtigere lastenverdeling.

Download hierde publicatie ‘De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid’.

De Nationale Beeldbank/Thomas Toledo

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws