Menu

Het versterken van de Associatie degree (Ad), tweejarige bachelor-opleiding die qua kennisniveau tussen een mbo-4 en hbo-bachelor ligt, is een goed streven van minister Bussemaker. De VCP is tevreden met deze zelfstandige positie van de Associate degree. De Associate degree biedt werkenden de kans om zich eenvoudiger tijdens de loopbaan op-, bij- of om te scholen. Ook omdat deze in deeltijd of duaal gedaan kan worden zodat de opleiding goed te combineren valt met een baan.

Door de zelfstandige positie van de Associate degree kunnen opleidingen worden aangeboden, die dichter bij de werkvloer staan. Hierdoor wordt de praktijk met de theorie gecombineerd. Werknemers kunnen zodoende makkelijker nieuwe en toepasbare kennis opdoen. Een Associate degree kan werknemers de gewenste 21e eeuwse vaardigheden bijbrengen.

De VCP is, namens de drie vakcentrales, de vertegenwoordiger van werknemers in het Landelijk Platform Associate degree. In dit Landelijk Platform hebben Ministerie OCW, werkgevers, werknemers, onderwijs (MBO-Raad & Vereniging Hogescholen) en studentenorganisaties (ISO, LSVb en JOB) zitting. Meer informatie over de Associate degree of dit Landelijk Platform vindt u op de website: www.deassociatedegree.nl.

De Nationale Beeldbank / Jody86

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven