Menu

Het versterken van de Associatie degree (Ad), tweejarige bachelor-opleiding die qua kennisniveau tussen een mbo-4 en hbo-bachelor ligt, is een goed streven van minister Bussemaker. De VCP is tevreden met deze zelfstandige positie van de Associate degree. De Associate degree biedt werkenden de kans om zich eenvoudiger tijdens de loopbaan op-, bij- of om te scholen. Ook omdat deze in deeltijd of duaal gedaan kan worden zodat de opleiding goed te combineren valt met een baan.

Door de zelfstandige positie van de Associate degree kunnen opleidingen worden aangeboden, die dichter bij de werkvloer staan. Hierdoor wordt de praktijk met de theorie gecombineerd. Werknemers kunnen zodoende makkelijker nieuwe en toepasbare kennis opdoen. Een Associate degree kan werknemers de gewenste 21e eeuwse vaardigheden bijbrengen.

De VCP is, namens de drie vakcentrales, de vertegenwoordiger van werknemers in het Landelijk Platform Associate degree. In dit Landelijk Platform hebben Ministerie OCW, werkgevers, werknemers, onderwijs (MBO-Raad & Vereniging Hogescholen) en studentenorganisaties (ISO, LSVb en JOB) zitting. Meer informatie over de Associate degree of dit Landelijk Platform vindt u op de website: www.deassociatedegree.nl.

De Nationale Beeldbank / Jody86

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws