Menu

Nu de ministers Asscher en Bussemaker de aanpak jeugdwerkloosheid op zich gaan nemen, zal er hopelijk worden ingezet op het daadwerkelijk realiseren van banen. De VCP en VCP Young Professionals vinden het goed om te zien dat het probleem van jeugdwerkloosheid nu meer serieus wordt genomen. Afgelopen jaren is er weinig terechtgekomen van het realiseren van duurzame banen voor jongeren. Ook voor wat betreft de toenemende en vrijwel onzichtbare werkloosheid onder hoger opgeleide jongeren is weinig resultaat geboekt.

Bij haar afscheid als ambassadeur Jeugdwerkloosheid werden op de Werkdag door Mirjam Sterk plannen (.pdf) gelanceerd om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De hernieuwde aanpak jeugdwerkloosheid richt zich op vier thema’s:
• Onderwijs beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt door middel van een ‘Plan van Aanpak Loopbaanoriëntatie’;
• Door Werkakkoorden werkgevers te activeren om jongeren aan banen, stages en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt te helpen;
• In de regio, in samenwerking met gemeenten en UWV, actief in te zetten om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie naar werk te bemiddelen. Dat zijn in ieder geval jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een uitkering. Hiervoor wordt jaarlijks 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld;
• Jongeren uit achterstandbuurten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hen meer perspectief te bieden op werk.

Het is belangrijk dat Rijksoverheid, gemeenten, werkgevers en UWV aan de slag gaan om de jeugdwerkloosheid te verminderen. De focus ligt daarbij echter vooral op trainingen en cursussen voor kwetsbare groepen in plaats van op echte banen. Wat betreft de VCP zou juist ook aandacht moeten zijn voor banen voor jongeren met een (mbo+) diploma. Wanneer zij op hun eigen niveau aan de slag kunnen, ontstaan er weer vacatures voor bijvoorbeeld jongeren zonder startkwalificatie. De VCP bepleit bovendien verbeteringen voor wat betreft de aansluiting hbo-arbeidsmarkt en voor wat betreft duaal studeren op het hbo.

De Nationale Beeldbank / Corepics

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws