Menu
Video: De VCP Pensioenupdate van maart

De VCP brengt de komende tijd een reeks video’s uit over pensioenen. In de aanloop naar de verkiezingen is een eerste VCP Pensioenupdate gemaakt, over belangrijke thema’s als de AOW, de voortgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de problemen die zich kunnen voordoen als je een deel van je pensioen naar voren haalt. Klik onderaan deze pagina om de pensioenupdate te zien.

AOW

De VCP vindt de huidige koppeling van de AOW met de levensverwachting logisch. Daar moet je niet aan sleutelen. Ook worden de effecten van verhoging van de AOW en verlaging van de aftoppingsgrens kritisch tegen het licht gehouden.

Zorgvuldigheid

Met het sluiten van de consultatiefase van de nieuwe pensioenwetgeving gaan we een nieuwe fase is. We staan stil bij het vervolg vanaf nu. Zorgvuldigheid staat voorop.

Laatste nieuws

Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

15 april 2021

Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

15 april 2021

VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

ZZP

14 april 2021

Automatische pensioenopbouw ZZP’ers: Koolmees moet nu doorpakken

Meer nieuws
Naar boven