Menu
Video: De VCP Pensioenupdate van maart

De VCP brengt de komende tijd een reeks video’s uit over pensioenen. In de aanloop naar de verkiezingen is een eerste VCP Pensioenupdate gemaakt, over belangrijke thema’s als de AOW, de voortgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de problemen die zich kunnen voordoen als je een deel van je pensioen naar voren haalt. Klik onderaan deze pagina om de pensioenupdate te zien.

AOW

De VCP vindt de huidige koppeling van de AOW met de levensverwachting logisch. Daar moet je niet aan sleutelen. Ook worden de effecten van verhoging van de AOW en verlaging van de aftoppingsgrens kritisch tegen het licht gehouden.

Zorgvuldigheid

Met het sluiten van de consultatiefase van de nieuwe pensioenwetgeving gaan we een nieuwe fase is. We staan stil bij het vervolg vanaf nu. Zorgvuldigheid staat voorop.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws