Menu
VKP Young sluit zich aan bij VCP YP

VKP Young sluit zich aan bij VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals en biedt daarnaast een netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en informatie.

Jonge KLM-professionals

VKP Young, onderdeel van de Vereniging van KLM Professionals (VKP), is opgericht met als doel jonge professionals binnen KLM een stem te geven. Om ook landelijk invloed te hebben heeft VKP Young zich aangesloten bij de jongerentak van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Hierdoor gaat VKP Young deel uitmaken van de interne werkgroep(en) van VCP YP en wordt zo betrokken bij de beleidsvoorbereiding van landelijk sociaaleconomische thema’s.

Stem van jonge professionals

Onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de woningmarkt, werkdruk, de flexibele arbeidsmarkt en pensioenen komen daarbij aan bod. “Wij vinden het belangrijk dat de stem van young professionals wordt gehoord. Binnen de organisatie, maar juist ook op landelijk niveau. Met de aansluiting bij VCP YP kunnen we meepraten over belangrijke thema’s voor jongeren zoals de arbeidsmarkt, woningmarkt en loopbaanontwikkeling”, zegt Ikram Mataich, Voorzitter VKP Young.

Verheugd

Sacha Heemskerk van VCP YP is blij met de aansluiting van VKP Young. “VKP Young heeft zich in een korte tijd verenigd met een duidelijke visie voor jongeren, levert een belangrijke bijdrage aan de discussie en is van meerwaarde voor VCP YP. Het is belangrijk dat VKP YP een stem heeft in het sociaal-economisch overleg”.

SER-jongerenplatform

VCP YP is een belangenbehartiger en netwerkorganisatie ineen en maakt onder andere deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Ze houdt zich bezig met onder meer loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de arbeidsmarkt, de financiële positie van jongeren en werkdruk.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws