Menu
Vlaktaks geeft meer economische groei zonder extra tekorten

De introductie van een zuivere vlaktaks kan voor een economische groei van 18,9 procentpunten van het bruto binnenlands product zorgen. Niet alleen de hogere inkomens profiteren van een vlaktaks, maar ook de lagere inkomens. De MHP pleit al jaren voor een vlaktaks met een lagere belastingdruk.

Het positieve effect van een zuivere vlaktaks bleek uit een vorige week verschenen onderzoek van onderzoeksinstituut Quid Novi. In het onderzoek wordt erop gewezen dat bij een eerdere doorrekening door het CPB met een meer gematigde variant die door het CDA werd voorgesteld, de sociale vlaktaks, structureel maar liefst 180.000 banen gecreëerd kunnen worden.

Lastenverlichting is hard nodig, maar politiek gezien is de vlaktaks voorlopig nog niet aan de orde. Nog niet alle partijen zien de voordelen van een vlaktaks. Mogelijk komt hierin verandering wanneer het kabinet het rapport van de commissie Dijkhuizen dit voorjaar bespreekt in de Tweede Kamer. In dit rapport wordt onder andere gepleit voor lagere tarieven en minder schijven.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws