Menu

Culemborg, 3 november 2010

VNV wint hoger beroepszaak tegen Transavia

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), aangesloten bij de MHP, is in het gelijk gesteld in een hoger beroepszaak tegen Transavia.

Centraal in deze casus stond de vraag of de VNV in 2008 gerechtigd was om voor een langlopend conflict in de cao-onderhandelingen het werk neer te leggen. Volgens de MHP heeft met deze uitspraak niet alleen de VNV gewonnen, maar is voor de gehele vakbeweging meer duidelijkheid gekomen over het recht om te staken.

De VNV had namelijk werkonderbrekingen aangekondigd met het doel om het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. Werkonderbrekingen door de verkeersvliegers werden destijds in een kort geding, dat Transavia had aangespannen, verboden door de rechter. Reden hiervoor was dat de VNV zich onvoldoende zou hebben ingespannen om een bemiddelaar in te schakelen, verwijzend naar een bemiddelings- en arbitrageclausule in de cao.

Het gerechtshof van Amsterdam vindt het grondrecht om het werk te onderbreken echter zwaarder wegen, zolang aan de spelregels wordt voldaan. Volgens de uitspraak in het hoger beroep had de VNV zich wel degelijk aan de spelregels gehouden en was dit het laatste middel voor de VNV om het overleg weer op gang te krijgen.

Volgens de MHP is deze uitspraak niet alleen van belang voor de VNV, maar is het relevant voor de gehele vakbeweging, omdat het aangeeft dat een bemiddelingsclausule niet altijd bindend is. Voorwaarde daarbij is wèl dat alle spelregels van de cao-onderhandelingen zorgvuldig zijn opgevolgd en dat de tegenpartij geen onevenredige schade ondervindt van de werkonderbrekingen. De MHP is daarom verheugd dat de VNV dit principiële proces heeft aangespannen en gewonnen.

De integrale tekst van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is hier te downloaden.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws