Menu
KLM

De VNV is blij met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam die KLM per direct verbiedt kandidaat vliegers nog langer naar hun vaccinatiestatus te vragen en dit gebruiken om kandidaten af te wijzen. De VNV onderschrijft de positie van de overheid dat vaccineren belangrijk is, maar dat vaccinatieplicht door de werkgever niet is toegestaan. “Wij waren van mening dat KLM zich daar niet aan hield en bovendien onze afspraken daarover schond, zonder dat daar operationele noodzaak toe was”, zo schrijft de VNV, die is aangesloten bij de VCP.

Disproportioneel

Vandaag oordeelde de rechter in een kort geding dat de inbreuk die de handelswijze van KLM in de sollicitatieprocedure pleegt op grondrechten van kandidaten disproportioneel is, omdat KLM niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er operationele noodzaak is. Daarover zegt de rechter: “Het belang van KLM om haar planning met inachtneming van de cao-afspraken rond te krijgen en om haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te richten is eveneens aanwezig, maar weegt niet zo zwaar als de rechten van de kandidaat-vliegers. Dit geldt te meer nu VNV heeft aangevoerd dat er alternatieven zijn waar de kandidaat-vliegers én veel van de reeds bij KLM werkzame vliegers aan mee willen werken, zoals het doen van (pcr) testen, waarmee het doel van een werkzame planning ook bereikt kan worden.”

Dwangsom

De rechter legt KLM een dwangsom op van 100.000 euro per overtreding. Als KLM aantoonbaar kan maken dat in de toekomst wel operationele problemen ontstaan door reisrestricties van haar personeel, dan is de VNV altijd bereid te zoeken naar oplossingen die geen disproportionele inbreuk zijn op haar (kandidaat)piloten.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws