Menu
Voor alle inkomens een gedegen pensioen

Speculaties over verslechteringen maximum pensioenopbouw doen de discussie over toekomst van het pensioenstelsel geen goed. “Wij willen over een beter toekomstbestendig pensioenstelsel praten, niet over een inperking”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein, in reactie op de uitspraken van de staatssecretaris in FD Pensioenen.

Staatsecretaris Klijnsma geeft in dat interview aan dat de hoogte van het salaris waarover je pensioen opbouwt in zekere zin arbitrair is. Ze zegt: “We hebben het nu bij een ton neergelegd, dat is heel goed verdedigbaar. Het kan ook wat lager, het kan ook wat hoger”.

Het maximum fiscaal pensioengevend salaris is geen knop waar de politiek naar believen aan mag draaien. Het fiscale kader voor pensioenopbouw dient volgens de VCP faciliterend aan de afgesproken pensioenambities te zijn in plaats van beperkend.

De VCP wil fiscale ruimte voor alle inkomens om een gedegen aanvullend pensioen op te bouwen. Een verlaging van de inkomensgrens is simpelweg een lastenverzwaring en heeft niets met keuzevrijheid of zelfredzaamheid te maken. De VCP wijst een dergelijke inperking categorisch af, want wij vinden een goed pensioen belangrijk voor iedereen.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven