Menu
Pensioen schoonouders worden oma en opa

De voorgestelde Pensioenwet is kansrijk maar er zitten nog flink wat hiaten in. Zo stellen de voorgestelde rekenregels niet gerust, schrijft Jacqueline van Langeraad, pensioenwoordvoerder van vakorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP.

Complete plaatje ontbreekt

Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord leefden er bij de CMHF al veel vragen. We hadden graag doorrekeningen voor verschillende leeftijden onder verschillende omstandigheden gezien. Hoe gaan de veranderingen uitpakken voor iedereen? Daarvoor wilde men medio 2020 de tijd niet nemen en daarom kon de CMHF toen niet instemmen.

Nu zijn we ruim zes maanden verder en kunnen we in de Memorie van Toelichting helaas nog steeds geen onderbouwing of toelichting van de praktische uitwerking voor het individu vinden. Opvallend is dat veel zaken in een later stadium in lagere wet- en regelgeving geregeld zullen worden. Daarmee ontbreekt een compleet plaatje.

Dreigende kortingen

Ter illustratie één voorbeeld uit de 26 pagina-tellende reactie van de VCP. De transitieperiode: de periode waarin de pensioenregelingen worden afgesproken en de ICT-systemen van de uitvoerders worden aangepast. Al eerder heeft de CMHF aandacht gevraagd voor de mogelijke opeenstapeling van kortingen. Door ingrijpen van minister Koolmees was dat in 2021 niet noodzakelijk, maar de voorgestelde rekenregels stellen de vakbond niet gerust.

De nu voorliggende conceptwetgeving raakt alle pensioendeelnemers van Nederland en dus ook de veelal bij ABP aangesloten leden van de CMHF, die werkzaam zijn in de publieke sector. Gedurende de transitie moet ABP altijd boven een dekkingsgraad van 90% blijven en krijgt het fonds tot 2026 de tijd om te groeien naar 95%. Maar wanneer een fonds volgens berekeningen niet in staat zal zijn die dekkingsgraad van 95% op 1 januari 2026 te bereiken, zal er al meteen in 2022 moeten worden gekort. ABP had het afgelopen jaar maar een dekkingsgraad van 93,2%, dus moet er iets gebeuren om die 95% te halen.

Ondertussen wordt de rekenrente waarmee die dekkingsgraad berekend moet worden, door de minister de komende jaren nog verder verlaagd. Het beeld dat kortingen voorkomen worden, is daarom dus ook niet realistisch. De verwachting is eerder dat er toch verlagingen nodig zijn.

Hogere premie of lagere opbouw

Intussen lijken de werkenden helemaal vergeten te worden. De CMHF ziet dat nu al terug in de stijgende ABP-premie. Daarnaast moet volgens de huidige voorstellen de premie bijdragen aan de financiële positie van het fonds. Het pensioenfonds moet namelijk onderbouwen ‘ hoe de premiedekkingsgraad bijdraagt aan de financiële positie van het fonds met het oog op de transitie’. Dat betekent in feite dat bij fondsen die op enig moment een dekkingsgraad onder de 95% hebben, het opbouwpercentage van het pensioen tot de overgang omlaag moet, of de premie nog verder omhoog. De CMHF vindt beide opties onwenselijk en pleit daarom nogmaals voor het VCP-voorstel om tijdens de transitieperiode te rekenen met een vaste prudente rekenrente van 2%. Het is namelijk zo dat als er zelfs maar 1% rendement gehaald wordt er al genoeg in kas zit om alle pensioenen uit te betalen.

Zorgvuldig en transparant

De herziening van het pensioenstelsel is een ingreep van ongekende omvang. Het is een vraag aan de politiek of, nu essentiële informatie nog steeds ontbreekt, dit verantwoord kan. Er is meer tijd nodig om aanpassingen te kunnen doen en alles goed door te rekenen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid want alles staat of valt met vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel. Immers, we gaan één van de beste pensioenstelsels ter wereld niet zomaar inruilen voor een nieuw stelsel. Het goede nieuws is dat de wetgever nog wijzigingen kan aanbrengen en we nog niet te laat zijn.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws