Menu

Op 18 juni a.s. zullen de jongeren van CNV Jong, FNV Jongeren en de MHP-jongeren hun tweede ronde adviezen geven aan de pensioenwereld. Begin februari heeft, voor een volle zaal mensen werkzaam in of betrokken bij de pensioensector, een soortgelijk Event plaats gevonden. Voor de tweede ronde heeft het PensioenLab onderzoek gedaan naar de volgende vragen: Hoe kun je deelnemers het beste informeren en betrekken bij de trade-off tussen risico en rendement, in het licht van het reële contract? Welke discontovoet (wijze van het waarderen van de verplichtingen) zou moeten worden toegepast? In hoeverre moet pensioen geïntegreerd worden met wonen en zorg? Willen we dat pensioenfondsen ‘oranje’ gaan beleggen?

De MHP is blij dat ruim 60 jongeren in het PensioenLab zich verdiepen in het aanvullend pensioen en hier tijd voor willen vrijmaken, naast hun reguliere baan. Het PensioenLab is hét voorbeeld dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in pensioenen en graag hun stem laten horen in de pensioensector. Het PensioenLab biedt jonge mensen een podium om in contact te komen met elkaar, pensioenfondsen en werkgevers. Meepraten, meedenken, ideeën toetsen en nieuwe invalshoeken laten zien.

Meer informatie over de locatie en het programma volgt nog. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pensioenlab@gmail.com. Wees er tijdig bij want bij het eerste Event was er helaas niet voor iedereen plek. Zie tevens de website www.pensioenlab.nl voor meer informatie en de eerdere adviezen.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws