Menu

Op 18 juni a.s. zullen de jongeren van CNV Jong, FNV Jongeren en de MHP-jongeren hun tweede ronde adviezen geven aan de pensioenwereld. Begin februari heeft, voor een volle zaal mensen werkzaam in of betrokken bij de pensioensector, een soortgelijk Event plaats gevonden. Voor de tweede ronde heeft het PensioenLab onderzoek gedaan naar de volgende vragen: Hoe kun je deelnemers het beste informeren en betrekken bij de trade-off tussen risico en rendement, in het licht van het reële contract? Welke discontovoet (wijze van het waarderen van de verplichtingen) zou moeten worden toegepast? In hoeverre moet pensioen geïntegreerd worden met wonen en zorg? Willen we dat pensioenfondsen ‘oranje’ gaan beleggen?

De MHP is blij dat ruim 60 jongeren in het PensioenLab zich verdiepen in het aanvullend pensioen en hier tijd voor willen vrijmaken, naast hun reguliere baan. Het PensioenLab is hét voorbeeld dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in pensioenen en graag hun stem laten horen in de pensioensector. Het PensioenLab biedt jonge mensen een podium om in contact te komen met elkaar, pensioenfondsen en werkgevers. Meepraten, meedenken, ideeën toetsen en nieuwe invalshoeken laten zien.

Meer informatie over de locatie en het programma volgt nog. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pensioenlab@gmail.com. Wees er tijdig bij want bij het eerste Event was er helaas niet voor iedereen plek. Zie tevens de website www.pensioenlab.nl voor meer informatie en de eerdere adviezen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws