Menu

De Stichting van de Arbeid en de Ministeries van OCW, SZW en EZ–organiseren op dinsdag 22 maart a.s. vanaf 13:30 uur een bijeenkomst over de verandering van het EVC-stelsel.

Het doel van de bijeenkomst, welke wordt gehouden in het SER-gebouw, is betrokkenen te informeren over de veranderingen EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarkt- en onderwijsroute per 1 januari 2016.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met EVC en andere vormen van validering van verworven competenties te maken heeft of zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: werkgevers, werknemers, brancheorganisaties, vakbonden, EVC-aanbieders, onderwijsinstellingen, onderwijskoepels en O&O-fondsen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via e-mail: evc@stvda.nl. Zie hier (.pdf) voor het programma en de vooraankondiging.

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven