Menu

De Stichting van de Arbeid en de Ministeries van OCW, SZW en EZ–organiseren op dinsdag 22 maart a.s. vanaf 13:30 uur een bijeenkomst over de verandering van het EVC-stelsel.

Het doel van de bijeenkomst, welke wordt gehouden in het SER-gebouw, is betrokkenen te informeren over de veranderingen EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarkt- en onderwijsroute per 1 januari 2016.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met EVC en andere vormen van validering van verworven competenties te maken heeft of zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: werkgevers, werknemers, brancheorganisaties, vakbonden, EVC-aanbieders, onderwijsinstellingen, onderwijskoepels en O&O-fondsen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via e-mail: evc@stvda.nl. Zie hier (.pdf) voor het programma en de vooraankondiging.

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven