Menu

De Stichting van de Arbeid en de Ministeries van OCW, SZW en EZ–organiseren op dinsdag 22 maart a.s. vanaf 13:30 uur een bijeenkomst over de verandering van het EVC-stelsel.

Het doel van de bijeenkomst, welke wordt gehouden in het SER-gebouw, is betrokkenen te informeren over de veranderingen EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarkt- en onderwijsroute per 1 januari 2016.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met EVC en andere vormen van validering van verworven competenties te maken heeft of zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: werkgevers, werknemers, brancheorganisaties, vakbonden, EVC-aanbieders, onderwijsinstellingen, onderwijskoepels en O&O-fondsen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via e-mail: evc@stvda.nl. Zie hier (.pdf) voor het programma en de vooraankondiging.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws