Menu

De Stichting van de Arbeid en de Ministeries van OCW, SZW en EZ–organiseren op dinsdag 22 maart a.s. vanaf 13:30 uur een bijeenkomst over de verandering van het EVC-stelsel.

Het doel van de bijeenkomst, welke wordt gehouden in het SER-gebouw, is betrokkenen te informeren over de veranderingen EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarkt- en onderwijsroute per 1 januari 2016.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met EVC en andere vormen van validering van verworven competenties te maken heeft of zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: werkgevers, werknemers, brancheorganisaties, vakbonden, EVC-aanbieders, onderwijsinstellingen, onderwijskoepels en O&O-fondsen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via e-mail: evc@stvda.nl. Zie hier (.pdf) voor het programma en de vooraankondiging.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven