Menu

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor projecten om mensen langer en vitaal aan het werk te houden. Het betreft een nieuwe aanvraagperiode voor de zogeheten ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Voor belangstellenden is er op 15 september alvast een voorlichtingsbijeenkomst op het Ministerie van SZW in Den Haag.

Tips voor goede aanvraag
Het Agentschap SZW geeft op de bijeenkomst tips over een goede subsidieaanvraag en behandelt ook de voorwaarden en eisen voor een aanvraag. Daarnaast is er aandacht voor het type projecten die passen in de ESF-regeling. Met de subsidieregeling is een bedrag gemoeid van 12,5 miljoen euro. De periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van op 25 september en loopt en met 13 oktober.

Belangstellenden voor de voorlichtingsbijeenkomst kunnen zich hier aanmelden. Meer informatie over de subsidieregeling op de website van SZW. Bij de VCP is Amerik Klapwijk beschikbaar voor ondersteuning.

Laatste nieuws

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

21 juni 2022

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

Meer nieuws
Naar boven