Menu

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor projecten om mensen langer en vitaal aan het werk te houden. Het betreft een nieuwe aanvraagperiode voor de zogeheten ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Voor belangstellenden is er op 15 september alvast een voorlichtingsbijeenkomst op het Ministerie van SZW in Den Haag.

Tips voor goede aanvraag
Het Agentschap SZW geeft op de bijeenkomst tips over een goede subsidieaanvraag en behandelt ook de voorwaarden en eisen voor een aanvraag. Daarnaast is er aandacht voor het type projecten die passen in de ESF-regeling. Met de subsidieregeling is een bedrag gemoeid van 12,5 miljoen euro. De periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van op 25 september en loopt en met 13 oktober.

Belangstellenden voor de voorlichtingsbijeenkomst kunnen zich hier aanmelden. Meer informatie over de subsidieregeling op de website van SZW. Bij de VCP is Amerik Klapwijk beschikbaar voor ondersteuning.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws