Menu

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers komt. Het ministerie van SZW heeft de Stichting van de Arbeid verzocht om begin 2020 met een voorstel te komen voor zo’n verzekeringsplicht. De Stichting van de Arbeid gaat hiermee aan de slag en zal vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties betrekken bij het traject.

Onlangs bleek opnieuw uit cijfers van het CBS dat veel zzp’ers geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. 41% heeft zelfs geen enkele voorziening getroffen. Bij de zzp´ers in de groep met de laagste inkomens is dat zelfs 65%. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) baart het al jaren zorgen dat zo weinig zzp’ers een adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid.

Zzp’ers geven vaak aan vanwege de hoge kosten geen vrijwillige verzekering te hebben afgesloten. Ook het niet kunnen afsluiten van een verzekering, vanwege zware keuringseisen in de vrije markt op grond van de Wet Medische Keuring of leeftijd wordt als reden genoemd. “Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet hier een einde aan maken, en dan kunnen ook mensen met een verhoogd risico worden verzekerd. In de uitwerking zullen we daarnaast de kosten in het oog moeten houden, zodat het betaalbaar blijft”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Voor de VCP is het belangrijk dat ook zzp’ers worden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moet er volgens de VCP een einde komen aan het ongelijke speelveld tussen zzp’ers en werknemers. Door het niet verplicht afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de kosten van een zzp’er lager dan een werknemer. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is een eerste stap om dat te bereiken. Bovendien worden de risico’s nu afgewenteld op de maatschappij en daarmee op de belastingbetaler. Zzp’ers die geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid kunnen uiteindelijk enkel terugvallen op de bijstand, terwijl ze daar zelf vaak niet of nauwelijks aan hebben bijgedragen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws