Menu
Jonge professionals

De nieuwe aanvullende beurs zoals het kabinet die voor ogen ziet, zal niet voor iedereen soelaas bieden. De jongerenorganisatie van de VCP, VCP Young Professionals, is bang dat met name studenten met ouders met een middeninkomen buiten de boot vallen als er niets verandert aan de inkomensgrens.

Basisbeurs

Dat staat in een brief die VCP YP samen met een aantal jongerenorganisaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De opstellers vinden het positief dat de basisbeurs weer terugkomt, maar vrezen dat veel studenten niet rond zullen komen omdat het bedrag lager is dan onder de oude studiebeurs. Daar komt bij dat de lasten flink omhoog zijn gegaan.

Compensatie

De jongerenorganisaties vragen het kabinet daarom om extra budget zodat de studiefinanciering goed wordt geregeld. Daarnaast moet er een betere oplossing komen voor alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. De compensatie die het kabinet biedt staat niet in verhouding tot de grote financiële lasten die zij hebben moeten dragen.

SER-Jongerenplatform

Vorig jaar bracht het SER-Jongerenplatform een advies uit waarin al werd gepleit voor terugkeer van de basisbeurs en een ruimere aanvullende beurs. “Dit draagt bij aan de zelfstandigheid van jongeren. Zij worden hierdoor in staat gesteld een betere start te maken zodra ze met hun studie klaar zijn”, zegt Sacha Heemskerk van VCP YP, dat deel uitmaakt van het SER-Jongerenplatform.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws