Menu
Jonge professionals

De nieuwe aanvullende beurs zoals het kabinet die voor ogen ziet, zal niet voor iedereen soelaas bieden. De jongerenorganisatie van de VCP, VCP Young Professionals, is bang dat met name studenten met ouders met een middeninkomen buiten de boot vallen als er niets verandert aan de inkomensgrens.

Basisbeurs

Dat staat in een brief die VCP YP samen met een aantal jongerenorganisaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De opstellers vinden het positief dat de basisbeurs weer terugkomt, maar vrezen dat veel studenten niet rond zullen komen omdat het bedrag lager is dan onder de oude studiebeurs. Daar komt bij dat de lasten flink omhoog zijn gegaan.

Compensatie

De jongerenorganisaties vragen het kabinet daarom om extra budget zodat de studiefinanciering goed wordt geregeld. Daarnaast moet er een betere oplossing komen voor alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. De compensatie die het kabinet biedt staat niet in verhouding tot de grote financiële lasten die zij hebben moeten dragen.

SER-Jongerenplatform

Vorig jaar bracht het SER-Jongerenplatform een advies uit waarin al werd gepleit voor terugkeer van de basisbeurs en een ruimere aanvullende beurs. “Dit draagt bij aan de zelfstandigheid van jongeren. Zij worden hierdoor in staat gesteld een betere start te maken zodra ze met hun studie klaar zijn”, zegt Sacha Heemskerk van VCP YP, dat deel uitmaakt van het SER-Jongerenplatform.

Laatste nieuws

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

6 februari 2023

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

Depressie

2 februari 2023

VCP, FNV en CNV geen voorstander van extra verplichting tijdens re-integratie

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

1 februari 2023

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

Meer nieuws
Naar boven