Menu

Culemborg, 18 juni 2012
Pb 1806-21

“Voorstel ontslagrecht stuitend”

“De aankoop van een koffiezetapparaat of het sluiten van een huurovereenkomst is straks met meer rechten omgeven dan het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een grove aantasting van een fundamenteel recht van de werknemer !”, aldus MHP- duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal. Met afkeuring nemen zij kennis van de notitie van minister Kamp (SZW), waarin hij de hoofdlijnen van de Kunduz-afspraken over het ontslagrecht nader uitwerkt.

Werknemer ‘vogelvrij’
Werkgevers die voornemens zijn een werknemer te ontslaan, hoeven geen toestemming meer vooraf te vragen aan het UWV of een schadeloosstelling via de kantonrechter te betalen. Volgens de MHP wordt de werknemer hiermee ‘vogelvrij’ verklaard.

In plaats van de preventieve toets komt er een hoorplicht bij de werkgever. Een situatie waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurt’, geen onafhankelijke toets. Een werkgever die toch al van plan was een werknemer te ontslaan, zal niet snel op zijn voornemen terugkomen. Dan resteert voor de werknemer slechts de mogelijkheid om achteraf de gang naar de rechter te maken en wel op eigen kosten.

“Hiermee komt de willekeur terug, die in het begin van de vorige eeuw juist ertoe heeft geleid dat een (rechterlijke) toets vooraf is geïntroduceerd”, aldus Visser en Van der Wal.

Forse inkomensval bij werkloosheid
Door het wegvallen van de ontslagvergoeding als inkomensaanvulling op de WW-uitkering worden midden- en hogere inkomens extra gedupeerd. De calculator die de MHP heeft opgesteld, maakt de harde werkelijkheid goed zichtbaar.

Een 58-jarige werknemer met een inkomen van tweemaal modaal ontvangt met een WW-uitkering nog maar 53% van zijn laatstverdiende loon en na de WW-periode nog maar 20% van het oorspronkelijk loon. Dankzij de ontslagvergoeding kan deze werknemer de uitkering nog een aantal jaren aanvullen tot 70% van het laatstverdiende loon.

Op de huidige arbeidsmarkt is dit hard nodig, omdat de baankansen voor oudere werklozen zeer gering zijn. De ontslagvergoeding is niet alleen nodig als aanvulling op de WW, maar ook voor de verdere opbouw van het pensioen en ter overbrugging naar het pensioen.

Het feit dat het kabinet niet voornemens is de IOW-regeling te verlengen, maakt deze gevallen nog schrijnender. Eerst moet het spaargeld worden opgegeten, dan het huis. De woningmarkt zit op slot, dus verkopen is geen optie. Een bijstandsuitkering is vaak onvoldoende om een hypotheek te kunnen betalen. “Kortom, men kan geen kant meer uit”, aldus Visser en van der Wal.

Negatieve economische gevolgen
Werknemers gaan tot de flexibele schil in arbeidsorganisaties horen, waardoor de onzekerheid onder hen toeneemt en er een angstcultuur dreigt te ontstaan. Werknemers worden terughoudend in hun kritische houding, wat weer ten koste kan gaan van de innovatie en de productiviteit in bedrijven.

“Onbegrijpelijk !” Helemaal nu ook vanuit de wetenschap wordt betoogd dat de plannen rond het ontslagrecht het doel dat wordt beoogd, niet bereiken. “Het huidige stelsel, met de mogelijkheid van jaarcontracten, biedt werkgevers ruim voldoende flexibiliteit. Dit blijkt ook uit de cijfers. Intrekken van het voorstel is dan ook de enige juiste keuze”, aldus Visser en Van der Wal.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws