Menu

Minister Koolmees (SZW) wil dat pensioen bij echtscheiding voortaan automatisch wordt verdeeld. Nu is het zo dat ex-partners hier zelf tijdig om moeten vragen bij hun pensioenfonds, wat kan leiden tot problemen. De VCP vindt het een goed voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de gevolgen voor het bijzonder partnerpensioen.

Nee tenzij, wordt ja tenzij
Bij een scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De verdeling vindt pas plaats op moment dat pensioen ingaat. Indien ex-partners binnen de daarvoor gestelde tijd de scheiding niet hebben gemeld bij hun pensioenuitvoerder, moet de ex-partner zelf het recht claimen bij de ex-partner. Dit leidt in de praktijk tot problemen en onaangename verrassingen. Ex-partners komen dan na jaren weer tegenover elkaar te staan. Ook kunnen ex-partners ervoor kiezen op het moment van scheiding het pensioen meteen te verdelen. Dit heeft als voordeel dat zij niet meer met elkaar om de tafel hoeven en hun financiële planning kunnen inrichten. Koolmees gaat deze zogeheten conversie nu standaard maken tenzij deelnemers aangeven het pensioen niet te willen verdelen. De VCP begrijpt deze aanpassing, al luistert de uitwerking nauw en is het belangrijk dat mensen hier goed over worden geïnformeerd..

Bijzonder partnerpensioen
Koolmees wil verder het bijzonder partnerpensioen alleen nog maar koppelen aan de huwelijkse periode en niet ook aan de periode daarvoor. Het effect daarvan is het bijzonder partner pensioen lager wordt. Zeker voor jongere mensen kan de impact groot zijn, omdat er dan nog maar weinig partnerpensioen is opgebouwd. Dit is volgens de VCP nog wel een punt van aandacht, omdat er geen schrijnende gevallen mogen ontstaan door de standaard conversie en de koppeling aan alleen de huwelijkse periode.

Communicatie
De VCP dringt aan op goede communicatie over pensioen bij echtscheiding, zodat ex-partners weten waar ze aan toe zijn. Dit kan door pensioen bij echtscheiding ook op te nemen op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Na de scheiding is in het pensioenoverzicht dan meteen duidelijk hoeveel pensioen iemand later kan verwachten. Hiertoe roept de VCP op in een brief aan de Tweede Kamer met het oog op een algemeen overleg op 14 maart a.s. Minister Koolmees wil zijn wetsvoorstel volgend jaar naar de Tweede Kamer sturen. 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws