Menu
Verlenging IOW

De VCP heeft op 24 mei jl. gereageerd op de internetconsultatie over wijziging van Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

In het ontwerpbesluit worden kaders gesteld voor gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase bij een solidaire premieovereenkomst of solidaire premieregeling.

Reacties

Het ministerie van Sociale Zaken ontving in totaal veertien reacties, naast de VCP onder andere van APG, de Pensioenfederatie, TKP, Kring Pensioenspecialisten, AFM, Netspar, en Koepel Gepensioneerden. De meeste reacties waren positief en gingen vooral over de details van het besluit, zoals de spreiding van financiële schokken door pensioenfondsen, meldt Pensioen Pro. Het besluit moet deze zomer van kracht worden.

Doelen ontwerpbesluit

De VCP kan zich vinden in het doel van dit besluit om het uitvoeringstechnisch mogelijk te maken dat uitvoerders in de solidaire premieregeling, net als in de flexibele premieregeling, collectief kunnen spreiden en gelijke aanpassingen kunnen realiseren in de uitkeringsfase.
Dat leidt tot dezelfde gelijke aanpassing voor alle pensioengerechtigden, wat duidelijkheid geeft over de betreffende verhoging of verlaging in de uitkering en daarmee leidt tot eenduidige communicatie aan pensioengerechtigden.

Daarnaast onderschrijft de VCP het doel om (gewezen) deelnemers voor te bereiden op hun pensioenuitkering en hen te informeren over hun (verwachte) pensioen. Dit geeft inzicht in wat gelijke aanpassingen met spreiden inhouden en welke gevolgen dit heeft voor de uitkering.

Voorgestelde aanpassingen

De VCP heeft twee technische voorstellen met betrekking tot de uitwerking van het voorliggende ontwerpbesluit:

  • Rentetermijnstructuur (RTS): Het voorstel van de VCP beoogt een mogelijke onevenwichtigheid in de RTS te voorkomen.
  • Herverdelingseffecten: Het tweede voorstel heeft tot doel vooraf duidelijk te maken dat er geen herverdelingseffecten mogen plaatsvinden.

Deze aanpassingen zouden de uitvoering van de pensioenregelingen in de uitkeringsfase  nog evenwichtiger maken voor de uitkeringsgerechtigden. De VCP volgt de wetgeving op gebied van pensioenen nauwgezet en hoopt dat aan ons voorstel gehoor wordt gegeven.

Lees hier de volledige reactie van de VCP.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws