Menu

De Nederlandse arbeidsmarkt laat volgens het CBS een voorzichtig herstel zien. De VCP ziet echter dat het aantal banen van werknemers nog altijd afneemt met 7 duizend. Het CBS saldeert dat met 8 duizend ‘banen’ van zelfstandigen. De VCP meent dat professionals recht hebben op zekerheid van duurzaam werk en inkomen.

Een gedwongen vlucht naar zelfstandigheid is een zorgelijke ontwikkeling waar vraagtekens bij te zetten zijn. Volgens VCP een gevolg van een ongelijk speelveld. De positie van werknemers is in de loop van de tijd ondermijnt. Werknemers die – vaak onder druk – de stap naar het ZZP-schap maken zien onvoldoende de risico’s die samenhangen met zelfstandigheid, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Voor werkgevers is het een goedkope oplossing, omdat de prijs voor deze normale arbeidsvoorwaarden niet betaald wordt.

De VCP vindt dat professionals behoorlijk beloond moeten worden en recht hebben op de normale zekerheden van een arbeidsrelatie. En natuurlijk moet daarbij ook ruimte zijn voor de professional die bewust en in vrijheid kiest om als zelfstandig ondernemer zijn beroep uit te oefenen. Werk is een belangrijke zekerheid die nog steeds onder druk staat. Werkloosheid zien wij als een grote uitdaging die zonder gerichte maatregelen nog voor jaren sporen zal trekken in de samenleving. Wij menen dat professionals recht hebben op zekerheid van duurzaam werk en inkomen.

Lees hier de kwartaalrapportage van het CBS.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws