Menu

De komende jaren dreigt er een tekort aan bedrijfsartsen, terwijl de vraag waarschijnlijk zal toenemen door de nieuwe Arbowet die op 1 juli is ingegaan. De VCP heeft hierover haar zorgen geuit in een brief aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, in de aanloop naar een Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden.

Kwaliteit en kwantiteit onder druk
Op dit moment zijn er nog een kleine 1800 bedrijfsartsen actief, maar dat aantal zal de komende jaren omlaag gaan doordat er enkele honderden met pensioen gaan. “Om aan de vraag te voldoen moeten er de komende tien jaar minstens 100 per jaar bijkomen, maar dat aantal wordt nu bij lange na niet gehaald”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Ook de kwaliteit van de zorg staat onder druk omdat bedrijfsartsen het werk soms overlaten aan collega’s of Arbo-verpleegkundigen.

Sterkere rol
Door de nieuwe Arbowet krijgt de bedrijfsarts een sterkere rol bij het voorkomen van ziekteverzuim. Zo kunnen werknemers terecht op een spreekuur zonder dat ze eerst ziek moeten zijn. Ook met vragen over psychosociale arbeidsbelasting kunnen ze er terecht. De nieuwe wet biedt werknemers ook de mogelijkheid om bij een andere bedrijfsarts een second opinion te vragen.

Duurzame inzetbaarheid
De VCP is over het geheel positief over de nieuwe Arbowet omdat die bij kan dragen aan meer duurzame inzetbaarheid van werknemers. “De betrokkenheid van werkgevers en werknemers wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal”, aldus voorzitter Nic van Holstein. De VCP vindt wel dat de factor arbeid een prominentere rol moet krijgen in de medische zorg en in de basisopleiding een plaats moet krijgen.

Lees hier de brief van de VCP

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws