Menu
Vraag naar hoger opgeleid personeel neemt toe

Ondanks de hoge werkloosheid doen zich ook weer kansen voor. De vraag naar hoger personeel neemt toe, blijkt uit UWV-onderzoek naar kansrijke beroepen. Dit geldt met name in de sectoren techniek, onderwijs en zorg. Voor werknemers is dit onderzoek nuttig bij van-werk-naar-werktrajecten of carrièrestap. Ook kunnen jongeren beter worden voorgelicht over de arbeidsmarktkansen bij hun studiekeuze.

Het tekort aan personeel op hoger en wetenschappelijk niveau is op de korte termijn te vinden in de techniek en metalektro (zoals onder andere maintenance engineers, specialisten R&D en ontwerpers), bij ICT- en specifieke financiële beroepen (bijvoorbeeld programmeurs, actuarissen en fiscalisten) en in het onderwijs. Binnen het onderwijs zijn dit vooral eerstegraads docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde en talen (met name Duits en Nederlands) in het voortgezet onderwijs en op het mbo bij de vakken techniek, zorg, rekenen, Nederlands en vreemde talen. In de zorg zijn er tekorten bij onder andere specialisten maag-darm-lever, ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, bedrijfsartsen en psychiaters.

Het UWV ziet dat door innovatie en automatisering het gevraagde opleidingsniveau steeds hoger wordt. Ook voorzien zij dat er in de toekomst op middelbaar en hoger niveau steeds meer vraag komt naar zeer gespecialiseerde functies. De vraag naar hoogwaardige technische functies blijft bestaan. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ziet de afgelopen tijd veel banen in het middensegment verdwijnen. Daarom vindt de VCP het van belang dat er wordt geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van werknemers en daarnaast dat jongeren een goede studiekeuze kunnen maken.

Lees het volledige rapport ‘Kansrijke beroepen. Waar is de arbeidsmarkt krap?’

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws