Menu
Vrijgevallen pensioenpremie hoort altijd terug te vloeien naar werknemers

De VCP vindt het niet meer dan logisch dat minister Blok de vrijgevallen pensioenpremie heeft doorvertaald in een loonsverhoging met terugwerkende kracht. Wanneer een loonbestanddeel fiscaal anders wordt behandeld, betekent dit niet dat het zo maar in de zak van de werkgever kan verdwijnen. Ook niet als dit de overheid betreft, aldus de VCP.

Rijksambtenaren krijgen de pensioenvrijval van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bij hun salaris. Dat staat in het ‘Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk’ dat minister Blok (Rijksdienst) en de bonden, waaronder de CMHF, hebben gesloten. Het uitvoeringsakkoord maakt de weg vrij voor onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk. De onderhandelingen zijn inmiddels weer gestart. Beide partijen hebben hun inzet op tafel gelegd en toegelicht. De vakbonden zetten onder andere in op een compensatie voor vier jaar nullijn, een loonsverhoging van 3% over 2015 en afspraken over werkzekerheid. Minister Blok agendeert de afbouw van de zogeheten seniorenregeling en de invoering van een individueel keuzepakket.

Verder zijn in het akkoord afspraken gemaakt over lopende dossiers met het oog op goed personeelsbeleid en het functioneren van de rijksdienst. Het gaat onder meer om de compensatieregeling voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en de opbouw van vakantie bij langdurige ziekte. De onderhandelingen voor een nieuwe cao op basis van het uitvoeringsakkoord worden 28 april voortgezet.

De VCP is van mening dat zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector vrijgevallen pensioenpremies, als gevolg van de aanpassingen van het fiscale kader, in de arbeidsvoorwaardenruimte van de werknemers moeten blijven vallen. Dit kan door het loon te verhogen of door de financiële posities van de pensioenfondsen te verbeteren.

Zie voor meer informatie over het cao-overleg http://cmhf.nl/nieuws/cao-overleg-rijkspersoneel-is-opgestart/.


Namens de CMHF was Jan Hut (2e van links) aanwezig.

fotocredit: Ministerie van BZK

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven