Menu
Vrouwen nog steeds niet aan de top

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) uit haar zorgen over de trage groei van het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen. Vrouwelijk talent dient niet verspild te worden en moet dus een gelijkwaardige kans krijgen op een positie aan de top, aldus de VCP.

In de bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2013, door Talent naar de Top, kwam naar voren dat in 2013 het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van bedrijven met 1,5 procentpunt is toegenomen tot 8,9 procent. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide met 1,4 procentpunt naar 11,2 procent. Deze cijfers komen nog lang niet overeen met het streefcijfer van ten minste 30% m/v.

Naast het niet behalen van dit streefcijfer is het zorgelijk dat een groot aantal ondernemingen ook geen verantwoording aflegt in de jaarverslagen over het wel/niet behalen van het streefcijfer van 30%. Voordat quota aan de orde komen, zou de minister meer druk moeten zetten op het publiekelijk verantwoorden in jaarverslagen door ondernemingen. Aandeelhouders zouden zich daarnaast ook meer moeten gaan roeren, ook vanwege het feit dat gemengde besturen vaak beter presteren.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws