Menu

Op 12 oktober jl. hebben de VCP, CNV en FNV in een brief de Tweede Kamer opgeroepen om de publicatie van het Ontwerpbesluit Waardeoverdracht te voorkomen, evenals het daarbij behorende onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de bijbetaallast wordt beperkt voor grote werkgevers. Zij verzoeken de Tweede Kamer te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van werknemers en geen fundamentele inbreuk doet op het recht van waardeoverdracht.

Het is en blijft voor de vakbeweging onbegrijpelijk hoe dit onderdeel terecht is gekomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, die de uitwerking is van het breed gesteunde amendement Klaver. Immers dat amendement had tot doel het recht op waardeoverdracht voor deelnemers uit te breiden.

De vakcentrales geven in hun brief aan bereid te zijn mee te denken over oplossingen die minder onomkeerbaar zijn voor individuele pensioendeelnemers.

Zie hier (.pdf) de brief van de vakcentrales aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws