Menu

Op 12 oktober jl. hebben de VCP, CNV en FNV in een brief de Tweede Kamer opgeroepen om de publicatie van het Ontwerpbesluit Waardeoverdracht te voorkomen, evenals het daarbij behorende onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de bijbetaallast wordt beperkt voor grote werkgevers. Zij verzoeken de Tweede Kamer te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van werknemers en geen fundamentele inbreuk doet op het recht van waardeoverdracht.

Het is en blijft voor de vakbeweging onbegrijpelijk hoe dit onderdeel terecht is gekomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, die de uitwerking is van het breed gesteunde amendement Klaver. Immers dat amendement had tot doel het recht op waardeoverdracht voor deelnemers uit te breiden.

De vakcentrales geven in hun brief aan bereid te zijn mee te denken over oplossingen die minder onomkeerbaar zijn voor individuele pensioendeelnemers.

Zie hier (.pdf) de brief van de vakcentrales aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven