Menu

Indien u nog eens na wilt lezen wat de maatregelen van de Miljoenennota inhouden, kijk dan hier. Meer over Prinsjesdag vindt u via op de website van de rijksoverheid

Het kabinet kiest er voor om eerdere bezuiningen deels terug te draaien. Zo gaat er geld naar defensie, politie en zorg. Ook zet het kabinet meer geld in voor kinderopvangstoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en ouderen.

VCP heeft via een persbericht al een eerste reactie gegeven op de Miljoenennota. Binnenkort verschijnt op de VCP-site een uitgebreidere reactie, waarin dieper op de afzonderlijke maatregelen wordt ingegaan.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws