Menu
Webinar VCP YP hybride werken: laat je horen!

Voor veel jongeren is thuiswerken geen pretje. Jong Rabo is met een aantal pilots aan de slag gegaan om hun leven wat aangenamer te maken, zo bleek op een goed bezocht webinar van VCP Young Professionals over hybride werken. Conclusie: jongeren doen er goed aan zich meer te laten zien en duidelijk te maken wat hen echt bezighoudt, ook aan hun leidinggevende.

Pijnpunten

Isolement, weinig verbinding met anderen, de druk om toch vooral online te moeten zijn, het zijn maar enkele zaken waar veel thuiswerkende jongeren tegenaanlopen. “Best heftig”, zegt Moniek Schoenmaker die namens Jong Rabo een presentatie hield. “We ontvingen zorgwekkende signalen, ook voor corona al. “Jongeren missen doorgroeimogelijkheden en vragen zich af waar ze het allemaal voor doen, nog los van de thuissituatie zelf.”

Oplossingen

Jong Rabo staat nauw in contact met haar 1200 leden en probeert onder meer via brainstormsessies te onderzoeken waar hun behoeften liggen. “Het belangrijkste is dat we zo te weten komen waar de pijnpunten liggen en naar oplossingen zoeken”, zegt Schoenmaker. Een van de pilots die Jong Rabo nu is opgestart is Rabo-Tinder, waarbij medewerkers aan elkaar worden gekoppeld om elkaar zo te leren kennen. Verder wordt geëxperimenteerd met zogeheten Well being hours zoals online yoga om het leven van thuiswerkende jongeren te verbeteren.

Openstaan voor jongeren

De behoeften van jongeren worden nogal eens over het hoofd gezien, zei Caline Horvath, als startende psycholoog verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen. Jongeren hebben behoefte aan groei, autonomie en steun, allemaal zaken die door Covid sterk onder druk zijn komen te staan. Wie een klein netwerk heeft, klein woont en minder ervaren is, heeft het niet makkelijk. Werkgevers moeten daarom meer rekening houden met jongeren, luisteren naar wat zij te melden hebben en daar beleid op maken, zei Horvath.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws