Menu

Culemborg, 22 juni 2011

Wederom brandbrief drie vakcentrales over ontslagregels UWV

Op 21 juni jl. heeft de MHP samen met de FNV en het CNV voor de tweede keer een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voornemens van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de zogenoemde uitvoeringsinstructie UWV aan te passen. De minister blijft volharden om de regels aan te passen, ondanks dat de vakcentrales en een groot deel van de Tweede Kamer vinden dat hier een grote stap wordt gezet is om het ontslagrecht uit te hollen.

In reactie op de visie van de vakcentrales MHP, FNV en CNV schrijft de minister in een brief van 20 juni jl. dat hij geen reden ziet om de voorgestelde aanpassing van de uitvoeringsinstructie terug te nemen. De minister blijft zich op het standpunt stellen dat er geen sprake is van een wijziging van het ontslagbeleid en dat het niet in strijd is met het Ontslagbesluit. De minister ziet bovendien geen rol voor de Tweede Kamer: “het is niet aan de Kamer om te oordelen over de noodzaak van een verduidelijking van de beleidsregels UWV”.

De drie vakcentrales hebben zich daarom op 21 juni jl. wederom gezamenlijk tot de Tweede Kamer gewend. MHP, FNV en CNV zijn niet overtuigd door de (tegen)argumenten van de minister en blijven bij hun standpunt dat er sprake is van een uitholling van het ontslagrecht. Zij roepen de leden van de Tweede Kamer dan ook op om hun verzet tegen de aanpassing van de uitvoeringsinstructie UWV niet te staken.

De aangepaste uitvoeringsinstructie maakt het mogelijk om een ontslagvergunning te verlenen bij uitbesteding van werkzaamheden aan zelfstandigen zonder personeel. Ook gaan de aangepaste regels over het ontslag van vaste werknemers, die vervolgens door flexibele werknemers worden vervangen. De betrokken werknemer wordt voor een onmogelijke keus gesteld: of het accepteren van flexwerk met slechtere arbeidsvoorwaarden of weigeren met het gevolg dat er een ontslagvergunning zal worden aangevraagd. In het laatste geval dreigt de werknemer zijn uitkering te verliezen, omdat er dan sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid.
 
Download hier de brief van de minister (20 juni) en de reactie van de drie vakcentrales (21 juni).

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws