Menu

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft op 17 januari jl. in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het nieuwe FTK nog minimaal een half jaar op zich laat wachten. De MHP is teleurgesteld dat nou juist het toekomstbestendig maken van onze pensioenen, als hoofddoelstelling van deze nieuwe wet, wederom vertraging oploopt. Echter prefereert de MHP een wet die op een breed draagvlak kan rekenen en leidt tot de gewenste stabiliteit in premie- en uitkeringenkant. En dus niet slechts kleine aanpassingen doorvoert in ons huidige pensioenstelsel, waardoor de fundamentele problemen overeind blijven.

De MHP had de vertraging al wel zien aankomen. Ten eerste omdat nog steeds belangrijke onderdelen van het nieuwe FTK (rekenregels voor pensioenfondsen) niet zijn uitgewerkt. Ten tweede omdat de tussenvariant (zoals eerder aangekondigd) verschillende ambities (nominaal en reëel) in de nieuwe contracten vooralsnog geen plek kan geven. De tot nu bekende hoofdlijnen van het nieuwe FTK en de daarin beschreven rekenregels leiden niet tot meer stabiliteit aan de premie- en de verplichtingenkant op de balans van pensioenfondsen. Verder plaatst de tussenvariant nominale schijnzekerheid boven het kunnen indexeren, wat volgens de MHP precies omgekeerd zou moeten zijn. Immers een niet geïndexeerd pensioen is slechts een half pensioen. Als gevolg van het huidige stelsel moeten pensioenfondsen hun balans opmaken op basis van dagkoersen. Dat leidt ertoe dat besluiten omtrent indexatie en kortingen als gevolg van die dagkoersen steeds wijzigen. Dit doet het vertrouwen in ons stelsel geen goed. De MHP pleit hierom al geruime tijd voor een reëel FTK dat leidt tot meer stabiliteit.

In de brief (.pfd) geeft staatsecretaris Klijnsma tevens aan dat zij de invoeringsdatum 1 januari 2015 nog steeds realistisch acht. De MHP plaatst hierbij enige kanttekeningen. Alvorens er een nieuw pensioencontract kan worden afgesproken, dienen er afspraken te worden gemaakt aan de cao-tafel over de prijs (premie) en de gewenste pensioenambitie van dit contract. Vervolgens dient er een nieuwe pensioenregeling te worden opgesteld binnen de kaders van deze afspraken. Dit vergt doorgaans een lastig onderhandelingstraject waarbij alle belangen evenwichtig gewogen dienen te worden. De MHP zal de vraag of er voldoende tijd is voor dit beschreven traject, dan ook laten afhangen van de vraag wanneer de uiteindelijke stukken behandeld zijn in de Tweede en Eerste Kamer.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws