Menu
Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

Deze week is het de Week van de overgang, de perfecte gelegenheid om stil te staan bij de impact van de overgang op vrouwen in de werkomgeving.

De overgang kost jaarlijks miljoenen euro’s door ziekmelden en stoppen met werken. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Z. Vrouwen in de overgang ervaren vaak lichamelijke en mentale klachten die hun werkprestaties beïnvloeden. De VCP zet zich in voor een betere begeleiding van vrouwen in de overgang op de werkvloer.

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat:

  • Ongeveer 1,8 miljoen Nederlandse vrouwen, vooral in de leeftijd van 40 tot 60 jaar, hebben te maken met de overgang. Overgangsklachten kunnen leiden tot verminderde productiviteit, meer verzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.
  • Van de vrouwen die in de overgang zitten geeft 41% aan dat er op het werk nooit wordt gesproken over de overgang.
  • Vrouwen met veel overgangsklachten melden zich vaker ziek, hebben langer nodig om te herstellen na een werkdag en ervaren meer stress op het werk.

De VCP pleit voor meer aandacht voor de overgang in cao’s en arbobeleid. Samen met de StvdA heeft de VCP de handreiking ‘De overgang en werk’ ontwikkeld en in het najaar overhandigd aan demissionair minister Van Gennip. Deze handreiking biedt praktische tips en tools voor werkgevers en werknemers om de overgang bespreekbaar te maken en vrouwen in deze fase te ondersteunen.

In de Week van de Overgang, een initiatief van de netwerkorganisatie OVER! , worden er door heel Nederland diverse activiteiten georganiseerd om vrouwen te informeren en te inspireren. Samen maken we werk beter!

Volg de VCP op LinkedIn en X voor meer nieuws en updates.

 

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws