Menu
ZZP

De kans is klein dat er experimenten van de grond komen waarmee meer zelfstandigen net als de meeste werknemers aanvullend pensioen gaan opbouwen in de tweede pijler. Er zijn nog veel te veel juridische obstakels, zegt de VCP in een reactie op een internetconsultatie van het Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen.

Grote groep

Op dit moment bouwt maar een kleine groep zelfstandigen pensioen op. Een grote meerderheid van zo’n 800.000 zelfstandigen doet dit niet of maar heel beperkt. Met de voorgestelde wetgeving die nu op tafel ligt, gaat het waarschijnlijk ook niet gebeuren, zegt de VCP. De VCP hoopt dat het tegendeel wordt bewezen. In haar reactie doet de VCP een reeks voorstellen die de drempel tot pensioendeelname door zelfstandigen in de tweede pijler moet verlagen.

Uitwisseling gegevens

Volgens de VCP moet het eenvoudiger worden om gegevens van zelfstandigen uit te wisselen. Een van de problemen is dat de gegevens van zelfstandigen die ingeschreven staan op hun woonadres worden afgeschermd. Om deze reden kunnen pensioenfondsen zelfstandigen niet automatisch aanschrijven. Dat mag alleen bij zelfstandigen die zogeheten gewezen deelnemers zijn en die eerder hebben deelgenomen als werknemer. Ook automatische deelname aan een experiment is niet mogelijk. Dat deze mogelijkheden ontbreken is jammer, want daarmee zou dit voorstel een effectief middel kunnen bieden voor de pensioenopbouw van zelfstandigen.

Financieel gat

De VCP maakt zich al jaren sterk voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler. Op die manier kan worden voorkomen dat zij in een financieel gat vallen zodra ze ophouden met werken. In het Pensioenakkoord is de deur voor experimenten opengezet, maar volgens de VCP bieden die met de huidige wetgeving weinig kans tot slagen.

Andere besluiten

De VCP gaat in de internetconsultatie ook in op twee andere pensioenbesluiten, die hier kort worden genoemd:

  • Besluit Toekomst Pensioenen: dit besluit stelt onder meer nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten. Lees hier onze reactie.

  • Nettopensioen: Met dit besluit worden de regels en huidige voorwaarden rondom de invulling van nettopensioenregelingen aangepast. Lees hier onze reactie.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws