Menu

Culemborg, 9 juni 2010

Wens MHP-bestuurder Eddy Haket in vervulling gegaan

Met het afsluiten van het AOW- en pensioenakkoord in de Stichting van de Arbeid afgelopen vrijdag 4 juni is een wens van MHP-bestuurder Eddy Haket in vervulling gegaan.

Op 30 maart 2010 gaf hij in het SER Magazine aan dat het nu of nooit is, wil de ‘polder’ niet buiten spel raken vanwege grote aardverschuivingen in het politieke landschap. Haket heeft een vooruitziende blik gehad door dit ver voor de verkiezingen te melden want er is nu een unaniem AOW- en pensioenakkoord van werkgevers en werknemers, waar de politiek niet omheen kan. Haket schreef toen o.a.:

        

Erop of eronder
     

Er zijn grote aardverschuivingen in het politieke landschap. De zelfbewuste burger, de kiezer, is op drift geraakt, mede dankzij kennis uit de informatiecultuur, waar  bijvoorbeeld Stemwijzer.nl deel van uitmaakt. De gevestigde orde lijkt  langzamerhand radeloos, redeloos en reddeloos.

Laten we voorkomen dat ook de polder op drift  raakt. Het afbreken van de dijken om de polder zal alleen verliezers opleveren.  We moeten jongeren, zelfstandigen, gepensioneerden, en ook de wereld van internet een plaats geven in de polder. We hebben dat gemerkt bij het  AOW-debat, of liever gezegd het AOW-debacle. Als vakcentrale MHP hadden we niet  alleen te maken met de belangen van werkgevers en werknemers, maar ook met de uitwerking op toekomstige generaties. We hebben daarom ingezet op   flexibilisering. Het incorporeren van de menselijke maat in het maatschappelijk debat in de SER en de StvdA is wat mij betreft de grootste uitdaging, waarvoor wij staan. Door voortaan niet alleen kennis, maar ook invloed te delen. In  tegenstelling tot de dames en heren op het Binnenhof hebben de sociale partners elkaar niet uitgesloten. Ondanks het AOW-debacle. Het onderlinge respect is  altijd gebleven. Het is nu of nooit, erop of eronder.

Bron: SER magazine nr. 4
Foto: Dirk Hol

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws