Menu

Op 1 december is het Wereld Aidsdag. De VCP besteedt hier aandacht aan omdat Hiv nog steeds een taboe op de werkvloer kan zijn. Hiv Vereniging Nederland (HVN) heeft een paar tips voor werkgevers en werknemers om dat te veranderen. De VCP erkent dat Hiv op de werkvloer een lastig onderwerp is voor zowel werkgevers als werknemers waar nog vele onterechte taboes en stigma’s aan kleven.

Hiv is niet langer een dodelijke ziekte, maar een chronische aandoening. Mensen met Hiv kunnen hierdoor goed maatschappelijk functioneren en aan het werk blijven. Ruim 19.000 Nederlanders weten dat zij geïnfecteerd zijn met het hiv-virus. Daarvan valt 92% binnen de werkende bevolking tussen de 18 en 65 jaar. Veel werknemers met Hiv vertellen hun collega’s niet over hun aandoening. Dit uit angst voor negatieve reacties. Dat moet en kan anders vindt ook de VCP net als de HVN.

Op de site www.positiefwerkt.nl kunt u meer informatie vinden over werken en Hiv. Over hoe het stigma herkent en hoe u het taboe aanpakt. Daarnaast gaat de website in op de vraag hoe werkgevers en werknemers om kunnen gaan met Hiv op de werkvloer. Er is een online cursus ontwikkeld om werknemers met Hiv te ondersteunen hoe zij het beste kunnen communiceren over Hiv binnen hun werkomgeving.  Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat werknemers met Hiv geen risico vormen. Bovendien zijn er protocollen over hoe om te gaan met hiv op de werkvloer.

Uit een TNS NIPO onderzoek uit 2011 bleek dat 70% van de werkgevers er moeite mee had om een werknemer met Hiv in dienst te hebben. Men was bang voor uitval en mogelijke overdracht bij bepaalde functies. Dit beeld klopt dus niet. Werkgevers zouden om te beginnen hun kennis over Hiv kunnen bijspijkeren. Ook kan er een prettige en veilige omgeving gecreëerd worden waardoor mensen open durven te zijn over hun Hiv-status.

Laatste nieuws

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

5 december 2022

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven