Menu
Werken moet lonen om armoede tegen te gaan

Een baan is niet altijd een garantie tegen armoede. De Vakcentrale voor Professionals wil daarom dat het nieuwe kabinet de lasten voor werkenden verlaagt, zodat werken voor iedereen loont en de koopkracht verbetert. De VCP maakte dit kenbaar in de Tweede Kamer, waar de SER een toelichting gaf op een advies over armoede onder kinderen. De VCP heeft actief meegewerkt aan het SER-advies, dat in maart van dit jaar uitkwam.

Stapeling van lasten
“ Mede door de crisis hebben werkenden te maken met hoge lasten, nu de crisis voorbij is moeten deze lasten worden verminderd om werken weer lonend te maken”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. Uit het SER-advies komt naar voren dat 60% van de kinderen in armoede werkende ouders heeft. Daarnaast laat het advies zien dat het hebben van een redelijk inkomen geen garantie is om uit de zorgen te zijn. De VCP wil dat er gekeken wordt naar het inkomensafhankelijke beleid. De stapeling van lasten die hiermee gepaard gaat weegt zwaar op de portemonnee van (werkende) ouders. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn de afgelopen jaren steeds inkomensafhankelijker geworden, maar. Daarnaast zijn ook het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk.

Middeninkomens
De VCP wil verder dat Den Haag de strijd tegen armoede niet alleen overlaat aan gemeenten. Juist landelijk beleid heeft vaak gevolgen voor de inkomenspositie van mensen. Klapwijk: “Wij pleiten voor een goede samenwerking tussen de verschillende overheden en het maatschappelijk middenveld. Ook het woonbeleid is voor middeninkomens steeds lastiger, deels door landelijk en deels door lokaal beleid. Middeninkomens hebben geen recht meer op huurtoeslag, ze hebben te maken met een inkomensgrens voor sociale huur en kunnen in veel gevallen (nog) geen huis kopen. Hierdoor zijn ze aangewezen op de vrije sector, met hoge huurprijzen en hoge jaarlijkse verhogingen. Het aantal beschikbare huizen, met name voor gezinnen, is beperkt en al gauw twee keer zo duur als in de sociale sector.”

Lees hier het SER-advies en de brief van de VCP

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws