Menu
Werkenden worden niet gehoord

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is zeer verbaasd dat werkenden niet zijn uitgenodigd voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over deeltijd hoger onderwijs op 14 mei jl. Werknemers zijn juist diegene die gebruik maken van deeltijd hoger onderwijs en hun stem wordt niet gehoord. De VCP vindt het van groot belang dat het deeltijd hoger onderwijs een hoge kwaliteit en een breed palet aan (betaalbare) opleidingen heeft.

Dit rondetafelgesprek vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ begin maart door de commissie Rinnooy Kan. Daarin pleit de commissie onder andere voor experimenteren met vraagfinanciering in het hoger onderwijs. De VCP vindt dit experiment onverstandig omdat dit leidt tot kwaliteitsverlies door lagere kwaliteitseisen en een verschraald aanbod van opleidingen.

De VCP pleit voor een experiment binnen de huidige bekostiging, waarmee het bekostigd onderwijs ook maatwerk kan bieden. Dit kan door het loslaten van de eis om het grootste deel van het onderwijs op één locatie te krijgen en de mogelijkheid te bieden deelname aan het onderwijs te faseren. Hierdoor kan het bekostigd onderwijs meer maatwerk leveren.

De VCP zal in de aanloop naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie, gepland voor de zomer, haar standpunten over dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws