Menu
Werkenden worden niet gehoord

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is zeer verbaasd dat werkenden niet zijn uitgenodigd voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over deeltijd hoger onderwijs op 14 mei jl. Werknemers zijn juist diegene die gebruik maken van deeltijd hoger onderwijs en hun stem wordt niet gehoord. De VCP vindt het van groot belang dat het deeltijd hoger onderwijs een hoge kwaliteit en een breed palet aan (betaalbare) opleidingen heeft.

Dit rondetafelgesprek vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ begin maart door de commissie Rinnooy Kan. Daarin pleit de commissie onder andere voor experimenteren met vraagfinanciering in het hoger onderwijs. De VCP vindt dit experiment onverstandig omdat dit leidt tot kwaliteitsverlies door lagere kwaliteitseisen en een verschraald aanbod van opleidingen.

De VCP pleit voor een experiment binnen de huidige bekostiging, waarmee het bekostigd onderwijs ook maatwerk kan bieden. Dit kan door het loslaten van de eis om het grootste deel van het onderwijs op één locatie te krijgen en de mogelijkheid te bieden deelname aan het onderwijs te faseren. Hierdoor kan het bekostigd onderwijs meer maatwerk leveren.

De VCP zal in de aanloop naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie, gepland voor de zomer, haar standpunten over dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven