Menu

Recent meldde het CBS dat de werkgelegenheid blijft stijgen. Het is positief dat het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend is toegenomen en dat die toename vooral voor rekening van werknemers komt. Berichtgeving van het CBS geeft de indruk dat vaste contracten afnemen. Wanneer je de cijfers echter zorgvuldig bestudeert blijkt dat een genuanceerd beeld. Er zijn zelfs meer vaste dienstverbanden. Hoe zit dan? Tijd voor een eigen fact check.

In het CBS bericht staat dat “In het tweede kwartaal van 2015 had van alle werknemers 74,5 procent een vast contract, in het tweede kwartaal van 2016 was dit 73,8 procent.” Maar in het bericht staat dan weer niet hoeveel werknemers in absolute termen een vaste baan heeft. In de tabel hieronder heeft de VCP dat op een rij gezet.

Werkgelegenheid in personen (x 1000)

2e kwartaal 2016 2e kwartaal 2015 verschil
Werkzame personen 8876 8779 +97
-zelfstandigen 1465 1481 -16
-werknemers 7411 7298 +113
Werknemers vast contract 5469 (73,8%) 5437 (74,5%) +32 (-0,7%-punt)
Werknemers flexibel contract 1942 (26,2%) 1861 (25,5%) +81 (+0,7%-punt)

 

Hoewel het aantal werknemers met een vaste baan procentueel is afgenomen met 0,7%-punt is het aantal in absolute termen toegenomen met 32.000 werknemers. Het is dus niet zo dat vaste banen alleen maar afnemen. Er zijn totaal 5,5 miljoen werknemers met een vast dienstverband, tegenover 1,9 miljoen werknemers met een flexibel contract en 1,5 zelfstandigen. Hoewel het in de beeldvorming weleens anders lijkt is het vast contract in Nederland nog steeds het belangrijkste dienstverband. Wat betreft de VCP is het vast contract daarom het ijkpunt voor het beleid en een gelijk speelveld. Een duurzame arbeidsrelatie geeft professionals meer ruimte om zich te focussen op de inhoud van het werk en de professionele standaard. In vergelijking met het buitenland zijn er evenwel veel zzp-ers in Nederland. De VCP pleit er daarom voor om zzp-ers naar een gelijk speelveld te brengen met vaste werknemers voor wat betreft arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws