Menu

De VCP maakt zich zorgen dat de scholing onder werknemers achterblijft bij de ambities. Uit het SCP-rapport Aanbod van Arbeid komt naar voren dat het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt al jaren constant blijft. Dat strookt niet met het belang van scholing voor duurzame inzetbaarheid. De VCP vindt dat werkgevers en overheid meer moeten investeren in scholing voor werknemers. Kennisveroudering van werknemers moet worden gekeerd. De VCP pleit in het kader van een brede human capital agenda voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget, waarbij werknemers zelf de regie en middelen hebben om scholing te volgen.

Dit duurzaam inzetbaarheidsbudget moet professionals de ruimte geven om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Door de digitalisering gaat kennisveroudering sneller en is niet-functiegerichte scholing hard nodig. Werkgevers investeren nu te weinig in scholing van met name hun oudere werknemers. Kennisonderhoud en nieuwe kennis opdoen is van groot belang. In de toekomst zijn er minder jonge werknemers en de huidige generatie moet door de hogere pensioenleeftijd langer blijven participeren.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie maken volgens de VCP een samenhangende human capital agenda nodig. Deze human capital agenda dient ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd gaat worden in zittend en toekomstig personeel. De verschillende mogelijkheden voor scholing moeten in samenhang gezien worden. Onderwijs, overheid, werkgevers en werknemers de krachten bundelen. Bedrijfsbeleid, sectoraal beleid, regionaal beleid en landelijk beleid moeten elkaar versterken. Menselijk kapitaal, moet net zoals fysiek productiekapitaal, onderhouden worden om zijn waarde te behouden.Wanneer werkgevers van Nederland een innovatief topland willen maken kan dat niet zonder hoogwaardig gekwalificeerde professionals. Investeringen in R&D gaan hand in hand met goede scholingsmogelijkheden voor professionals. Wanneer bedrijven niet om Nederland heen kunnen vanwege het kennisniveau is dat goed voor de werkgelegenheid.

Het gebrek aan scholing is veelvuldig zichtbaar bij werknemers met flexibele contracten. Het SCP-rapport laat duidelijk zien dat flexibele contracten een nadelig effect heeft op werknemers. Zij kunnen niet voldoende bij blijven. Het gebrek aan scholing creëert enorme kennisveroudering. Dit rapport bevestigt de visie van de VCP dat vaste contracten beter zijn voor professionals om hun werk beter te kunnen uitvoeren. Een duurzame arbeidsrelatie geeft professionals meer ruimte om zich te focussen op de inhoud van het werk en de professionele standaard.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven