Menu
Corona

Bij de VCP is er door een aantal aangesloten organisaties de oproep gedaan aan individuele werkgevers en werknemers om goed te kijken naar de dekking van risicoverzekeringen, zoals de ANW-hiaat en het partnerpensioen. Er zijn situaties als gevolg van het Corona-virus waardoor de dekking mogelijk vervalt.

Wees bedacht op uitsluitingsgronden

De VCP verneemt dat met name enkele verzekeraars uitsluitingsclausules hebben opgenomen bij een (grote) uitbraak (epidemie), bijvoorbeeld zoals nu mogelijk aan de hand is bij Corona. De VCP vindt dat dit soort uitsluitingsgronden onacceptabel zijn en dat het risico niet bij individuen gelegd mag worden. De VCP roept iedereen op hier goed naar te kijken en dit bij twijfel te controleren bij de verzekeraar of het pensioenfonds. Dit geldt zeker ook wanneer het particuliere verzekeringen betreft.

Werknemers die twijfelen of het wel veilig is om hun werk te doen en of hun dekking voor bijvoorbeeld hun nabestaandenpensioen of ANW-hiaat in het geding kan komen, moeten hierover in overleg gaan met hun werkgever.

Werkgevers: zorgplicht serieus nemen

De VCP roept werkgevers op hun zorgplicht hierin zeer serieus te nemen en pro-actief voor het personeel na te gaan of alle risicoverzekeringen, die voor de werknemers zijn afgesloten ook de beloofde en verwachte dekking bieden. De werkgever is immers verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek én het naleven van de afspraken die met het personeel zijn gemaakt rondom bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen. Wanneer er beperkingen zijn op de dekking dienen werknemers daarover te worden geïnformeerd. Dat betekent dan ook dat werknemers niet gevraagd kan worden om zich in omstandigheden te begeven die ertoe leiden dat er geen dekking meer is. Alternatief kan de werkgever zich garant stellen voor zaken waarin de verzekeraar het laat afweten.

Dekking

De VCP heeft inmiddels via haar aangesloten organisaties vernomen dat de twee verzekeraars waar eerder sprake leek te zijn van geen dekking in bepaalde situaties a.g.v. Corona, zijn het advies van het Verbond van Verzekeraars opvolgen, en toch dekking geven. Lees hier meer.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws