Menu

De VCP hoopt dat met het gebruik van de werkgeverschecklists zowel het pensioenbewustzijn onder werkgevers als onder werknemers toeneemt. De checklists moeten werkgevers gaan ondersteunen om te voldoen aan de eisen uit de Pensioenwet met betrekking tot het informeren van hun werknemers over de pensioenregeling. In de praktijk blijkt dat werkgevers hier nu mee worstelen.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarvan het gewenst is dat werknemers hierover voldoende informatie krijgen en waarvoor werkgevers meestal het eerste aanspreekpunt zijn voor werknemers. ‘Een meer prominente rol van de werkgever is niet alleen in het belang van het pensioenbewustzijn van werknemers, maar ook voor de werkgever zelf in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid’, aldus de VCP.

De VCP is verheugd te lezen dat er zowel in de Tweede Kamer als bij SZW blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan de komst van deze checklists. Bij de wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt ingegaan op de werkgeverschecklist in verband met verbetering van de pensioencommunicatie.

De Pensioenfederatie ontwikkelt twee checklists samen met de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en MN. De eerste checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ kan worden gebruikt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De tweede checklist ‘Route naar het pensioen’ is bedoeld voor een gesprek tussen de werkgever en een medewerker voor wie de pensioendatum al enigszins nadert. Bovengenoemde partijen hechten er veel waarde aan dat de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling worden besproken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek tussen de werkgever en de sollicitant. Op de checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ neemt Pensioen 1-2-3 een prominente plaats in. Omdat het verstrekken van Pensioen 1-2-3 pas vanaf 1 juli 2015 toegestaan is, worden de checklists niet eerder dan begin september beschikbaar gesteld. Dit geeft pensioenuitvoeringsorganisaties circa drie maanden de tijd om Pensioen 1-2-3 te implementeren. Vanaf 1 januari 2016 is Pensioen 1-2-3 verplicht.

De Nationale Beeldbank / Corepics

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven