Menu

De VCP hoopt dat met het gebruik van de werkgeverschecklists zowel het pensioenbewustzijn onder werkgevers als onder werknemers toeneemt. De checklists moeten werkgevers gaan ondersteunen om te voldoen aan de eisen uit de Pensioenwet met betrekking tot het informeren van hun werknemers over de pensioenregeling. In de praktijk blijkt dat werkgevers hier nu mee worstelen.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarvan het gewenst is dat werknemers hierover voldoende informatie krijgen en waarvoor werkgevers meestal het eerste aanspreekpunt zijn voor werknemers. ‘Een meer prominente rol van de werkgever is niet alleen in het belang van het pensioenbewustzijn van werknemers, maar ook voor de werkgever zelf in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid’, aldus de VCP.

De VCP is verheugd te lezen dat er zowel in de Tweede Kamer als bij SZW blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan de komst van deze checklists. Bij de wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt ingegaan op de werkgeverschecklist in verband met verbetering van de pensioencommunicatie.

De Pensioenfederatie ontwikkelt twee checklists samen met de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en MN. De eerste checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ kan worden gebruikt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De tweede checklist ‘Route naar het pensioen’ is bedoeld voor een gesprek tussen de werkgever en een medewerker voor wie de pensioendatum al enigszins nadert. Bovengenoemde partijen hechten er veel waarde aan dat de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling worden besproken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek tussen de werkgever en de sollicitant. Op de checklist ‘Wegwijs in het pensioen’ neemt Pensioen 1-2-3 een prominente plaats in. Omdat het verstrekken van Pensioen 1-2-3 pas vanaf 1 juli 2015 toegestaan is, worden de checklists niet eerder dan begin september beschikbaar gesteld. Dit geeft pensioenuitvoeringsorganisaties circa drie maanden de tijd om Pensioen 1-2-3 te implementeren. Vanaf 1 januari 2016 is Pensioen 1-2-3 verplicht.

De Nationale Beeldbank / Corepics

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws