Menu
werkloos

Het aantal werklozen is onder de 300.000 gedoken naar 284.000. Dat is voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, meldt het CBS. De afgelopen drie maanden bedroeg de daling gemiddeld 13 duizend per maand. Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid met 3,0 ook niet eerder zo laag.

Buiten de boot

Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein staan er ondanks de lage werkloosheid nog steeds veel mensen aan de kant. ´´Je ziet dat veel mensen nog steeds buiten de boot vallen. Veel deeltijders zouden meer willen werken dan zij nu doen. Knelpunten die ik in onze achterban hoor, zijn kinderopvang en (mantel)zorg. Ook veel mensen met een arbeidsbeperking lukt het niet om aan de slag te komen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit de Participatiewet moet echt betere ondersteuning geboden worden.´

Duurzame inzetbaarheid

De werkloosheid onder 45-plussers daalde in januari naar 2,1 procent. Het aandeel werkloze 45-plussers in de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden verder af. De werkloosheid onder jongeren en 25- tot 45-jarigen nam gedurende 2019 iets toe, maar daalde voor beide groepen recent weer. Er zou volgens VCP-voorzitter Nic van Holstien voor beide groepen meer ingezet moeten op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws