Menu
Werkloosheid over vijf jaar weer op normaal niveau

Het zal nog zo’n vijf jaar duren voordat de werkloosheid weer terug is op een normaal niveau. Dat staat in een studie die het CPB naar buiten heeft gebracht. De uitkomsten onderstrepen volgens de VCP dat er de komende tijd fors moet worden ingezet op omscholing, zodat mensen die hun baan verliezen zo snel mogelijk weer onder de pannen zijn.

Krappe arbeidsmarkt

Het CPB verwacht op korte termijn dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed op elkaar aansluiten, doordat de vraag in sommige sectoren wegvalt terwijl die in andere sectoren juist toeneemt. Dat kan nog versterkt worden als de corona-crisis leidt tot een versnelling van de groei in automatisering, robotisering en digitalisering.

Inkomen

Mensen die langere tijd aan de kant blijven staan, gaan er vaak ook langdurig op inkomen op achteruit. “Daarom is het noodzakelijk dat er de komende tijd fors wordt geïnvesteerd in nieuwe kennis en vaardigheden, zodat mensen zich aanpassen aan de nieuwe situatie en ze hun leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Gedeeltelijk herstel

Volgens het CPB zorgen de afname van het arbeidsaanbod, de investeringen en de productiviteit voor een lagere economische groei. Op de korte termijn zal de economie flink worden geraakt. De schade zal zich op langere termijn maar gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws