Menu

De werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op een totaal van 643 duizend personen. Dit is in totaal 8,1 procent van de beroepsbevolking. De grootste stijging was, met 11 duizend, bij de groep 25- tot 45-jarigen. Bij de groep 45-plussers nam het aantal werklozen met 8 duizend toe en bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend. Door deze forse stijging van het aantal werklozen is het aantal WW-uitkeringen ook gestegen. Met name in de sectoren handel, gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen. In de sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.

Deze verontrustende cijfers baren de MHP zorgen. Achter deze kille cijfers zitten vele werknemers die thuis zijn komen te zitten. In het Sociaal Akkoord zijn ook afspraken gemaakt over het beteugelen van de crisis gericht op behoud van werkgelegenheid, met extra aandacht voor ouderen en jongeren. Om in te zetten op bestrijding van werkloosheid zijn gerichte stimuleringsmaatregelen en een sectorale aanpak van belang. In het Sociaal Akkoord is daarom afgesproken dat er op korte termijn een Actieteam crisisbestrijding komt, waarin naast sociale partners ook gemeenten, UWV en SZW participeren. Het Actieteam zal zich richten op het uitrollen van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen om zo zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en anders in te zetten op van-werk-naar-werk. Vanwege de crisis en de werkloosheid is zijn bovendien wijzigingen in de WW en ontslagrecht uitgesteld tot 2016-2020.
Als MHP gaan wij komende periode hard aan de slag om plannen en initiatieven om te zetten in concrete acties om de economie en dus ook de arbeidsmarkt op gang te helpen.
Meer informatie hier

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws