Menu
Werknemers moeten duurzaam ‘Champions League’ blijven spelen

Het is goed dat werkgeversorganisaties vandaag met NL Next Level pleiten voor meer investeringen, zodat Nederland de aansluiting bij de mondiale top houdt. Zeker wanneer dat resulteert in meer werkgelegenheid. “In het plan ontbreekt volgens VCP voldoende aandacht voor noodzakelijke investeringen in menselijk kapitaal. Duurzame arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid zijn essentieel wanneer werknemers duurzaam ‘Champions League’ moeten blijven spelen!”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Investeren in het tegengaan van de hoge werkloosheid door te investeren in werknemers en in hun human capital zou een meer expliciete plek moeten hebben in het NL-Next-Level-plan van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Zonder goed opgeleide professionals gaan we het next level niet halen en zal onze sterke uitgangspositie verder verzwakken. De voorstellen voor een persoonlijke ontwikkelingsrekening en een periodieke ‘APK’ voor de bepaling van de eigen positie en kansen op de arbeidsmarkt zijn een goed begin voor een brede human capital agenda. De VCP pleit al langer voor een duurzame inzetbaarheidsbudget waarmee werknemers meer regie krijgen over hun eigen loopbaan. Werkgevers moeten daarbij wel in hun werknemers willen investeren en duurzame arbeidsrelaties aangaan.

Werkgevers vragen een behoorlijke bijdrage van de overheid voor een publiek-privaat investeringsprogramma dat op jaarbasis moeten toe groeien naar 7,5 miljard euro. Voor de VCP is het helder: de lasten van deze investeringen mogen niet bij werknemers worden gelegd,die tijdens de crisis al genoeg lasten hebben gedragen. De inkomens moeten juist omhoog. Zeker na de Panama papers mag duidelijk zijn dat het bedrijfsleven zelf een stapje bij mag zetten. Een kleine verhoging van de vennootschapsbelasting levert genoeg middelen op voor de door werkgevers gewenste publieke investeringen. De investeerders mogen best hun deel betalen voor de publieke investeringen.

De VCP onderschrijft tenslotte dat er meer investeringen nodig zijn binnen het veiligheidsdomein. Politie- en defensiebudgetten moeten gecoördineerd worden verhoogd om de veiligheid te borgen.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws