Menu

Culemborg, 16 mei 2012
Pb 0516-14

Werknemers uit middengroepen wel degelijk zwaarder getroffen dan 2%

Volgens MHP-bestuurder Eddy Haket zijn de koopkrachtcijfers die nu gepresenteerd worden in het Lenteakkoord, selectief en gaan werknemers uit de middengroepen er wel degelijk fors op achteruit. Dit in reactie op de uitspraken van premier Rutte en minister De Jager. Het koopkrachtbeeld van het hedenmiddag uitgelekte Lenteakkoord, zou volgens de coalitie gemiddeld uitkomen op -2%. “Voor werknemers zal de pijn echter veel groter worden”, aldus Haket.

Volgens de MHP hebben alleen al de volgende maatregelen samen een groter effect dan 2%:
-   BTW–verhoging: – 0,9%
-   Afschaffen fiscale kilometervergoeding: – 1,8%
-   Hogere zorgkosten: – 0,25% à – 0,5%
-   Geen correctie belastingschijven en heffingskortingen: -0,4%

Dit zijn maatregelen die vrijwel elke werknemer uit de middengroepen raken. Daarnaast worden er nog tal van maatregelen genomen, die bij specifieke huishoudens terechtkomen. Daarbij valt te denken aan de verhoging van de huren, de nullijn voor ambtenaren, het later laten ingaan van de AOW-leeftijd en de verlaging van ontslagvergoedingen. De berekeningen van de MHP houden ook nog geen rekening met andere effecten op de koopkracht, zoals de lonen en de inflatie. Aangezien de inflatie hoger is dan de loonstijging, zal dit het koopkrachtbeeld nog verder verslechteren.

“De MHP zal de definitieve koopkrachtberekeningen van het CPB met belangstelling afwachten en deze vervolgens naast onze eigen berekeningen leggen”, aldus Haket.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws