Menu
Werkplekondersteuning ook bepleit voor werknemers met arbeidsbeperking en modaal inkomen

De MHP vindt dat werknemers met een beperking en een modaal inkomen niet tussen wal en schip moeten vallen. “Werknemers met een modaal inkomen die nu een aangepaste werkplek krijgen, moeten die ondersteuning vanzelfsprekend ook in de toekomst behouden”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser.

De Participatiewet die op 2 december jl. door staatssecretaris Klijnsma (SZW) is gepresenteerd, heeft als doel meer werkkansen te creëren voor werknemers in de bijstand, SW-bedrijven en Wajong’ers. In het Sociaal Akkoord zijn hier ook afspraken over gemaakt. Het UWV blijft een rol spelen in het bepalen of iemand in staat is het minimumloon te verdienen en hoeveel begeleiding iemand nodig heeft. De MHP vindt de uniforme rol van het UWV van belang, want dit voorkomt willekeur. Werkgevers en werknemers werken met de gemeenten samen in regionale werkbedrijven, die voor begeleiding naar passende banen zorgen.

Verdere uitwerking van de Participatiewet vindt plaats in de Werkkamer, waar overleg wordt gevoerd tussen VNG en sociale partners, waaronder MHP. Hier worden aanvullende afspraken gemaakt over de doelgroep, de inrichting Werkbedrijven en de voorzieningen voor werknemers met een arbeidsbeperking. De MHP vindt het daarbij belangrijk dat er ook aandacht is voor werknemers met een arbeidsbeperking die een modaal of hoger inkomen verdienen.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws