Menu

Alle politieke partijen in de Eerste Kamer hebben op 2 juni jl. ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies. Met de wet wordt beoogd om uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De wet is een uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord in april 2011.

De meeste onderdelen van de wet zijn per 1 juli 2015 van toepassing. Vanaf die datum bestaat er onder andere een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. Verder zal de inspectie SZW in voorkomende gevallen de namen van gecontroleerde bedrijven bekendmaken. Ook zal er meer nadruk komen op informatie uitwisseling tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie als er vermoedens bestaan dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

De rest van de wet treedt in werking per 1 januari 2016. Hierbij gaat het vooral om het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van onkostenvergoedingen op de loonstrook. De vertraagde inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet is het resultaat van de wens om werkgevers extra voorbereidingstijd te geven.

Ook binnen Europa wil het kabinet oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Bij het Europees voorzitterschap in 2016 is de inzet op ‘decent work’ dan ook een prioriteit van het kabinet.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws