Menu

Tot tevredenheid van de MHP is het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) op 28 mei jl. met meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Goede governance is van essentieel belang om de ruim duizend miljard opgebouwd pensioenvermogen te beheren. Het vertrouwen bij deelnemers dient hersteld te worden en de pensioenfondsorganen dienen gestroomlijnd te worden. “De WVBP draagt hier in positieve zin aan bij in tegenstelling tot de Wet Koser Kaya en Blok”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De MHP hoopt dat de Eerste Kamer de WVBP spoedig zal behandelen, want afhandeling voor 1 juli is nodig zodat de maatregelen uit de wet Koser Kaya/Blok niet in werking treden.

Het wetsvoorstel biedt vijf nieuwe bestuursmodellen maar gaat daarnaast ook in op de versterking van deskundigheid en intern toezicht. Dankzij een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is in de WVBP geregeld dat er een instemmingsrecht komt voor ondernemingsraden bij de totstandkoming van een pensioenovereenkomst, die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds.

Verder kan de werkgever (indien gewenst) weer deel uit maken van het verantwoordigingsorgaan, daar waar hij in de deelnemers- en pensioengerechtigden raad (DPR) werd weggeschreven. Volgens de MHP is dit een goede aanvulling om die werkgevers, die betrokken zijn en verantwoordelijkheid voelen voor de pensioenregeling, een plek te geven binnen de medezeggenschap. Dit nieuwe verantwoordingsorgaan zal ook een aantal advies- en beroepsrechten krijgen bij essentiële besluiten (zoals liquidatie) van het pensioenfonds. Hierbij het wetsvoorstel (.pdf).

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws