Menu
Oproep tot Spoedige Behandeling Wet AOV voor Zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid (StvdA) en zelfstandigenorganisaties pleiten voor een spoedige behandeling van het wetsvoorstel voor een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid van 24 april jl. ‘Het is positief dat er na jaren een wetsvoorstel ligt die kan rekenen op breed draagvlak en rekening houdt met de specifieke kenmerken van zelfstandigen’, zegt Nic van Holstein, voorzitter VCP.

Adequaat vangnet

Met dit wetsvoorstel wordt een adequaat vangnet voor zelfstandigen gerealiseerd wanneer zij te maken krijgen met langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. De geraadpleegde zelfstandigenorganisaties onderschrijven dat dit een variant is die grotendeels past bij zelfstandig ondernemers. Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De StvdA en betrokken zelfstandigenorganisaties hopen op een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel zodat binnen enkele jaren een verzekering voor zelfstandigen kan worden ingevoerd die past bij de behoeften van deze doelgroep en bescherming biedt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Advies Stichting van de Arbeid

In maart 2020 presenteerde de StvdA haar advies ‘Keuze voor Zekerheid, zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.’ De afgelopen jaren heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in goed overleg met sociale partners en zelfstandigenorganisaties, gewerkt aan de uitwerking van dit advies tot een wetsvoorstel waarbij recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken van de zelfstandig ondernemer ten opzichte van andere werkenden.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws