Menu
Wetsvoorstel haalt reïntegratie-prikkel bij werkgever weg

De vakcentrales VCP en CNV zijn zeer kritisch op een nieuw wetsvoorstel rond de reïntegratie van werknemers. Het voorstel haalt een belangrijke prikkel weg bij werkgevers om serieus werk te maken van reïntegratie. Beide vakcentrales namen deel aan de internetconsultatie van het wetsvoorstel. Ze vinden dat het voorstel vooral slecht uitpakt voor werknemers die bij een werkgever werken die zelf het risico draagt voor de uitkering na twee jaar ziekte.

Toetsing
De voorgestelde wetswijzing houdt in dat werkgevers die ‘eigenrisicodrager’ zijn niet meer getoetst worden door het UWV op de moeite die zij doen om een werknemer reïntegreren. Volgens het wetsvoorstel krijgen werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de uitkering na twee jaar ziekte – de zogenaamde WGA – de mogelijkheid om tussentijds een toetsing te vragen bij het UWV van hun reïntegratie-inspanningen. De wetgever wil met het voorstel de werkgeversverplichtingen verminderen en knelpunten oplossen die werkgevers constateren bij de reïntegratie van zieke werknemers.

Willekeur
“Met dit wetsvoorstel krijgen eigenrisicodragende werkgevers het wel erg makkelijk”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. VCP en CNV vinden dat zij net zo moeten worden getoetst als publiek verzekerde werkgevers. Beide groepen krijgen even vaak een loonsanctie opgelegd door het UWV omdat ze hun reïntegratieverplichtingen onvoldoende nakomen. Van Holstein: “Door dit wetsvoorstel raken veel werknemers de onafhankelijke toetsing van de reïntegratie door het UWV kwijt. Zij worden dus overgeleverd aan de willekeur van hun werkgever.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws